Saluhallen – från förr till nu

1887

Efter flera års diskussioner om en saluhall beslutades det att byggnaden skulle uppföras och få ”upptaga 14 000 kvadratfot av torgets areal; att det till yttre byggnadsmaterial ska användas järn och glas samt att kostnaden finge beräknas till omkring 250 000 kronor.”

1888 – 1889

Stora Saluhallen stod färdig och beskrevs vid den här tiden som ”den första större byggnad som här i landet blifvit uppförd av uteslutande sten, jern och glas”. Strax efter att byggnaden stod klar påbörjades en uthyrningsauktion för de handlare som ville ha en plats i den nya saluhallen. Intresset var enormt. Spekulanter trängdes, bröstade upp sig och armbågade sig fram genom folkmassorna för att bjuda på en av de 92 bodarna.

1887

Efter flera års diskussioner om en saluhall beslutades det att byggnaden skulle uppföras och få ”upptaga 14 000 kvadratfot av torgets areal; att det till yttre byggnadsmaterial ska användas järn och glas samt att kostnaden finge beräknas till omkring 250 000 kronor.”

Tidens handelsplatser

När staden 1876 slog fast var man skulle sälja vad hamnade försäljningen av kött, fläsk, mjöl, gryn, smör, ost och andra ”lifsförnödenheter samt lantmannavaror” på Kungstorget. Grönsakstorget fick sälja grönsaker, rotsaker och trädgårdsprodukter, Drottningtorget hö, halm och plankor. Fisktorget fick sälja fisk och på Järntorget tilläts handel med trävaror och möbler.